STICHTING DE BUDGETCONSULENT

Postbus 237
7770 AE Hardenberg

Tel.nr. 085-0433060

Email: info@debudgetconsulent.nl


 KvK: 65448189

Over ons

Heeft u moeite met het beheren van uw inkomsten en uitgaven? Wij zijn er in gespecialiseerd om op laagdrempelige wijze ondersteuning te bieden.

Ondersteuning:

Stichting de Budgeconsulent biedt ondersteuning en hulp bij het beheren van financiën en (het voorkomen van) schulden. Deze hulp bieden wij aan meerderjarigen die dit (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen of willen om welke reden dan ook. Ons werkgebied is Overijssel en Drenthe en wij zijn gevestigd in Hardenberg.

Laagdrempelig:

Wij kiezen voor een persoonlijke benadering. Betrokkenheid en een open en duidelijke communicatie, dat is voor ons vanzelfsprekend.

Samenwerking:

Wij hechten veel waarde aan samenwerking met andere professionele hulpverleners.

Meer informatie

Onze Expertise

 • Professioneel en mensgericht.
  De klant staat bij ons centraal. Wij bieden advies, beheer en begeleiding op deskundige wijze, afgestemd op ieders persoonlijke situatie. Wij hebben uiteraard kennis en ervaring met psychosociale problematiek en diverse begeleidingsmethodieken.
 • Integraal werken.
  Vaak is er sprake van problematiek op diverse levensgebieden. Indien er meerdere hulpverleners bij een klant betrokken zijn is een goede afstemming van de werkzaamheden in het belang van de klant. Wij hechten hier veel waarde aan.
 • Inkomensverruimende voorzieningen.
  We hebben gedegen kennis van de mogelijkheden met betrekking tot kwijtschelding, peiljaarverlegging, toeslagen, bijzondere bijstand, fondsen, minimaregelingen, etc.
 • Verantwoord omgaan met schulden.
  Er is goede kennis van zaken nodig om te komen tot een verantwoord aflosbedrag en deze, indien nodig, op evenredige wijze te verdelen over diverse schuldeisers. Daarbij is ook kennis nodig van zogenaamde preferente en concurrente schuldeisers. Wij maken een berekening conform de landelijk vastgelegde Recofa-richtlijnen en zijn gespecialiseerd in het voeren van onderhandelingen met schuldeisers.
 • Digitalisering.
  Er wordt o.a. door de overheid steeds meer gedigitaliseerd. Veel mensen hebben hier toenemende moeite mee. Wij kunnen hier een actief ondersteunende of overnemende rol in aannemen.

Meer informatie

Onze Kernwaarden

 • Laagdrempelig.
 • Betrouwbaar.
 • Integer.
 • Resultaatgericht.
 • Respect.
 • Transparte werkwijze.
 • Persoonlijk contact.
 • Individueel plan van aanpak/maatwerk.


Budgetbeheer

 • Opstellen budgetplan
  Dit is de basis voor het uitvoeren van budgetbeheer. Het is een overzicht van uw inkomsten en uitgaven en laat zien wat er maandelijks overblijft (of tekort komt).
 • Plan van aanpak
  We spreken samen af op welke wijze wij voor u het budgetbeheer gaan uitvoeren. We adviseren over zaken als aanvragen kwijtschelding e.d.
 • Sparen, betalen en huishoudgeld
  Uw inkomen komt binnen op de beheerrekening. Op basis van het budgetplan en plan van aanpak verrichten we de betalingen, sparen we en maken we huishoudgeld over naar de leefgeldrekening.
 • Afschriften en inzicht in uw gegevens
  Iedere klant krijgt een persoonlijk account en inlogcode. Hiermee verschaffen wij 24 uur per dag inzicht in de door ons verrichte werkzaamheden/betalingen.

Meer informatie

 

Inkomensbeheer

 • Idem als budgetbeheer + meer
  We vragen voor u kwijtschelding aan, doen voor u belastingaangifte (alleen standaardaangifte/box 1), voeren wijzigingen door bij de belastingdienst zodat toeslagen blijven kloppen, etc.
 • Schulden
  We berekenen uw afloscapaciteit. Inventariseren de schuldpositie en treffen verantwoorde betalingsregelingen.
 • Schuldhulpverleningstraject
  Indien er sprake is van een probematische schuldensituatie, waarvoor een traject via de overheid nodig is, dan bieden wij de benodigde ondersteuning in dit traject.

Meer informatie

 

Budgetcoaching

 • Een professioneel maatje
  Hij/zij komt bij u thuis om samen door te nemen waar u tegen aan loopt en om gezamenlijk orde op zaken te stellen op een manier die bij u past.
 • Administratie op orde
  Samen met de budgetcoach wordt de administratie op orde gebracht op zo’n manier dat het eenvoudig bij te houden is en het overzicht behouden  blijft.
 • Opstellen budgetplan
  Overzicht over de inkomsten en uitgaven. Weten wat u maandelijks overhoudt en/of kunt sparen en/of  uitgeven aan persoonlijke wensen. Dat is de basis. De budgetcoach helpt  bij het opstellen van een persoonlijk budgetplan en het verkrijgen van inzicht hierin.
 • Leren beheren/Gedragsverandering
  Op geldzaken ligt helaas nog altijd een taboe. Het is in onze cultuur niet gebruikelijk om te praten over hoe hoog ons inkomen is, hoe hoog onze uitgaven zijn en hoe we met ons geld omgaan.

Meer informatie

 

Volg ons op facebook

 

Archief
Klik op de afbeelding om in te loggen (voor klanten)
Budgetconsulent klein